It’s the purpose, stupid!

Als strateeg ben ik een groot voorstander van lange termijn oplossingen. Echte oplossingen en oplossingen die er bijvoorbeeld voor zorgen dat we veel langer vooruit kunnen met onze aarde. Wat mij wellicht daarom zo verwonderd is dat er steeds meer commentaar komt op een agile manier van werken. Agile werken zou alleen maar leiden tot korte termijn oplossingen, incrementele innovaties en zeker geen transitie naar een ‘betere’ maatschappij. Ja scrum, kanban en consorten hebben nadelen, maar de voordelen van een agile en zelforganiserende manier van werken, zijn naar mijn smaak groot. En gaan voorbij aan het idee dat agile alleen maar bij software ontwikkeling of IT-gedreven organisaties zou kunnen werken.

De crux van agile & zelforganisatie is wat mij betreft de ‘cascadering’ van de ‘purpose.’ Als de purpose goed is en als de cascadering goed gebeurd krijgen organisatorische eenheden zoals business units, afdelingen en teams (tribes, squads, chapters en guilds zo u wil) een duidelijke opdracht. Vermits ze ook de ruimte krijgen om die opdracht naar eigen inzicht te realiseren, wordt de effectiviteit en het plezier van medewerkers groter. Vooral blijkt dat organisaties meer purpose en dus brand georiënteerd worden. En uit diverse onderzoeken blijkt dat hoe meer brand georiënteerdheid een organisatie is hoe succesvoller deze is.

Goede purpose

Wat maakt een purpose een goede purpose? Het begint met het inzicht dat geld verdienen een resultante is en geen doel. Om vervolgens vast te stellen dat de ‘afbakening’ van de purpose wordt bepaald door het merkdomein en het werkterrein van de organisatie. Een goede purpose: 

  1. Past naadloos bij de roots, de heritage en het DNA van het merk en de organisatie;
  2. Is gebaseerd op insights rondom het thema ‘what our world / community needs’;
  3. Is gebaseerd op de visie op onze maatschappij en geeft aan wat voor rol het merk en de organisatie willen spelen in de maatschappij gegeven die visie.

Een aardig voorbeeld vind ik de purpose van ING. ING heeft als purpose: ‘empowering people to stay a step ahead in life and business.’ Dat klinkt simpel, maar wat als we de purpose uiteenrafelen en controleren of het voldoet aan de drie genoemde eisen? Dan zien we dit beeld:

  1. Roots: voorgangers van ING zeiden: NMB denkt met u mee en Giroblauw past bij jou. Veel klanten van de Postbank voelden zich lid van de ‘vereniging’ Postbank;
  2. Insights: financiële zelfredzaamheid is belangrijk en draagt bij aan het welbevinden van mensen. Wist u dat er mensen zijn die denken dat hun aflossingsvrije hypotheek aan het einde van de looptijd is afgelost? 
  3. Visie: met alles voorkauwen help je mensen niet echt. Je moet ervoor zorgen dat ze het (binnen kaders) zelf kunnen.

Als we het uiteenrafelen op een andere manier doen, zien we het volgende: empoweren ≠ voorkauwen, people ≠ alleen klanten, a step ahead ≠ reactief, life and business ≠ separaat. ING geeft dus aan welke rol ze wil vervullen in de maatschappij. Stel dat ze zich ook nog zou richten op zeg: een miljard mensen? Dan is duidelijk dat ING dat niet meer alleen kan en dat ze een ‘beweging’ moet starten. Hoe mooi is dat?!

Goede cascadering 

Een goede cascadering van de purpose is feitelijk een kwestie van goed opletten. Waar gaat de purpose over en hoe vertaal je dat naar een kleinere sub purpose? En met welke (tijdelijke) afbakening? Purpose, sub purpose en sub sub purpose moeten altijd in lijn liggen met elkaar. Mijn advies is daarom het formuleren van sub en sub sub purposes niet volledig zelfsturend te laten zijn en te laten liggen bij de tribes en squads. Ook al begrijpt iedereen de purpose, sommige mensen begrijpen die net iets beter dan anderen. En zijn beter in staat om de bijbehorende objectives en key results te formuleren. Ook bij agile & zelforganisatie geldt: all pigs are equal but some pigs are a little bit more equal. 

No Comments

Post A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.