Bookcover / samenvatting : Innovatie & succes

‘Innovatie & Succes’. Een boek over ondernemingssucces en merkgedreven innovatie. De auteur presenteert niet hét standaardrecept voor ondernemingssucces. Wel introduceert hij in dit boek een nieuw denkmodel en een basisrecept voor merkgedreven innovatie en succes.

Vaak wordt innovatie gezien als voorwaarde voor ondernemingssucces en bij innovatie wordt eigenlijk gedacht aan technologie. Veel vakliteratuur gaat dan ook over technologische innovatie. In dit boek daarom uitgebreid aandacht voor niet-technologische innovatie. De auteur motiveert de lezer het begrip innovatie een moderne invulling te geven en een eigen visie op ondernemingssucces te ontwikkelen.
De lezer krijgt heldere uitleg over identiteit & merk, idee & creativiteit, innovatie & marketing en interne organisatie & strategie. De interne organisatie en strategie is te beschouwen als een vliegwiel dat bepaalt hoe wordt geïnnoveerd.

‘Innovatie & Succes’ is een overzichtelijk boek over innovatie. Het is gebaseerd op een denkmodel waarvan de elementen worden voorzien van een theoretische achtergrond, zonder dat de praktijk uit het ook wordt verloren. Cases, opdrachten en voorbeelden nodigen uit tot een verdiepingsslag en het ontwikkelen van een eigen visie.

Verkrijgbaar als e-book via deze link.

No Comments

Post A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.