Bookcover / samenvatting : Brand-oriented Innovation

Brand-oriented Innovation is een verhelderend boek over innovatie en meer specifiek het weinig bekende concept van merkgeoriënteerde innovatie. In het boek wordt het 3I model voor (merkgeoriënteerde) innovatie geïntroduceerd en toegelicht. Dit 3I model is voortgekomen uit wetenschappelijke onderzoek dat is uitgevoerd in 2010.

De in opdracht van Van Thiel & Company uitgevoerde Nederlandse studie toonde een positieve relatie tussen de mate van merkoriëntatie van een onderneming en de mate van succes van een innovatie geïntroduceerd door die onderneming. Met andere woorden: innovaties die voortkomt uit de merkidentiteit & merkassociaties zijn succesvoller en/of worden sneller geaccepteerd door allerlei stakeholders dan innovaties die geen (of weinig) relatie met het merk hebben.

Veel mensen kennen de kracht van merken. En hoewel merken een grote bron van inspiratie zijn, worden ze nauwelijks gebruikt bij business (model) redesign, productontwikkeling en innovatie. Het boek Brand-oriented Innovation biedt een framework om ook bij bedrijfs- en innovatieprocessen de kracht van merken te gebruiken.

Dit boek is als soft cover of als e-book verkrijgbaar via deze link.

No Comments

Post A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.